Jouw privacy is belangrijk voor ons!
 
In mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingevoerd.
Dat betekent dat er vanaf nu nog maar één privacywet geldt in de hele Europese Unie (EU).
Deze wetgeving beschrijft de regelgeving rondom het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens.
 
Wij vinden het belangrijk dat onze leden en vrijwilligers hier goed op de hoogte van zijn van de Privacy wetgeving (AVG).